Конференция 2021

 Проф. Слави Боянов: идеи и развитие

Конференция в памет на проф. Слави Боянов (1915-2011)

Отправяме тази покана за участие в конференцията, посветена на живота и делото на Слави Боянов. Започваме организирането на конференцията с радост от предстоящата среща и от възможността да проведем разговор за живота и творчеството на един български професор по философия, за когото философстването и живеенето са един път. Убедени сме, че в невероятния свят на духа ние трябва да познаваме и българските имена.

Инициативен комитет

Стамен Пепелишев, Делян Боянов, Йордан Богатинов, Милен Атанасов, Тодор Попов, Цветина Рачева

Време на провеждане:

8-9 април 2021

Място на провеждане:

Зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски”

(или онлайн, в зависимост от пандемичните условия)

Заявка за участие и тема на доклади:

До 10 февруари 2021

Изпращане на резюмета (до 5 изречения) по темите:

До 28 февруари 2021

Адрес за изпращане на заявките за участие и резюмета:

zvetinaracheva@gmail.com

 

С уважение!                                                                         Инициативен комитет